Psykiatri – Nässpray mot depression nära

Har en helt ny verkningsmekanism än de nuvarande tillgängliga behandlingsalternativen mot depression.

Den lär nog bli narkotikaklassad…

Artikel, Lifescience Sweden – https://www.lifesciencesweden.se/article/view/626022/nasspray_mot_depression_nara

Annonser

Psykiatri – Lugnande ämne i lavendel verkar via luktsinnet

Forskare har kartlagt hur det rogivande ämnet i lavendel verkar och menar att det kan bli ett lugnande läkemedel.

Lavendel verkade på GABAA receptorer där också bensodiazepiner verkar

Artikel, Läkemedelsvärlden – https://www.lakemedelsvarlden.se/lugnande-amne-i-lavendel-verkar-via-luktsinnet/

Politik – Valinitiativ från vårdpersonal – ordnade röstlokal åt psykossjuka

Valet närmar sig med stormsteg, men alla röstberättigade har inte lika lätt att nå fram till en vallokal. För att underlätta för de intagna på SU:s psykiatri psykos heldygnsvård ordnade personalen med förtidsröstning.
– De som röstade gick med huvudet högt och var stolta, säger vårdenhetschef Beatrice Carlsson.

Artikel, Göteborgs-Posten – http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/valinitiativ-fr%C3%A5n-v%C3%A5rdpersonal-ordnade-r%C3%B6stlokal-%C3%A5t-psykossjuka-1.8142445

Medicin – Rxulti, brexipiprazole godkänt i EU

On 31 May 2018, the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adopted a positive opinion, recommending the granting of a marketing authorisation for the medicinal product Rxulti, intended for the treatment of schizophrenia.

The applicant for this medicinal product is Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Artikel, EMA – http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/003841/WC500249801.pdf